concept-chup-anh-cuoi-doc-dao-noah-wedding-2
HẠNH PHÚC LÀ...

Cho tới mãi sau này, khi có dịp mở lại quyển album cưới, chúng ta vẫn có thể cười vui như trở về với khoảnh khắc lúc ấy, sự bồi hồi vẹn nguyên không hề thay đổi.

Không phải quá cầu kỳ, chỉ là mắt chạm mắt, tay chạm tay, cùng cười, cùng khóc, chỉ có hai ta, không còn khoảng trống... Chúng ta đã dành trọn thanh xuân bên nhau như thế và đã đi cùng nhau đến hết cuộc đời...

Concepts
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

We are going to...

Celebrate Our Love
Bài viết
Đăng ký để nhận

Thông tin Khuyến mãi

Đăng ký để nhận
Thông tin khuyến mãi